Mucitlik Süreci için 5 Temel Adım

İnsanları ve organizasyonları mucitlik için ne motive ediyor diye araştırdım. Bir şey icat etmek için tam anlamıyla ne gerekir buna şimdi çok daha iyi bir şekilde bakabileceğim.

Ne zaman mucitlik meydana gelir, tek yalnız bir mucit olsak ya da bir yaratıcı organizasyon içinde bu işi yaparken , bu iş için bazı önemli faktörler bulunuyor olmalıdır. Son 100 sene içerisinde problem çözmek için insanoğlunun kullandığı yaratıcı bir süreç  için bir çok deneme oluşturulmuştur. “Mucitlik” için ya da “Yaratıcı Problem Çözme” içerisinde bulunan adımlar için 2 farklı modelden bir takım fikirleri birleştireceğim. İlk eğitim kaynağı Ekonomi Tarihçisi Abbott P.Usher’in kitabı “Mekanik İcatlar Tarihi (1954) ve ikincisi Brian Lawson’un kitabı “Tasarımcılar Nasıl Düşünür? (1990)” kitaplarından kompozisyon oluşturdum Usher ve Lawson un kaynaklarını birleştirerek 5 anahtar adım oluşturulmaktadır.

Adım #1 – Problemin Tanımı

Çözülemeyen bir problemi tanımlayarak ya da tam anlamıyla güncel olarak çözülmemiş bir problemi tanımlayarak ve bunu çözmeyi kararlaştırmak

Adım #2 – Araştırma

Problemi daha iyi anlamaya yardım etmek için bilgi toplamak ve başlangıç çözümleri oluşturmak

Adım #3 – Kuluçka  Dönemi

Dinlenme zamanları bilinçaltı düşünceye izin vermektedir.

Adım #4 –  İçgörü Davranışları

O alandaki eğitilmiş bir profesyonelin normal bir beklentisi halinde bir yetenek davranışının ötesine geçen akli bir hareket hızlı bir şekilde çözüm halinde oluşmaktadır.

Adım #5 – Kritik Gözden Geçirme

Çözüm tam anlamıyla araştırılır, test edilir ve çalışan bir çözüme doğru yeniden gözden geçirilir, büyük ihtimal ile bir takım içgörü hareketlerinin ötesine doğru şekillenmektedir.

1.Problem Tanımlanması

Bir çözülecek problemi tanımlamak ya da bir açıklanması gereken ihtiyacı tanımlamak innovasyon sürecinin başlaması için anahtar bir adımdır. Daha önceden de gördüğünüz gibi, muhtemek bir çok başlangıç adımı var olmaktadır. Daha önceden, Cockerell ve hava yastığı nakliyatı konusundaki teknik prensipleri ya da bir takım bilimsel uygulamaları insanların aramasına yol açan merakın yer aldığı örnekleri görebilirsiniz. Bazen insanlar çözülmemiş bir ihtiyacı tanımlar, mesela Percy Shaw ve ışıksız yollar. Bazen insanlar tam anlamıyla güncel olarak tamamlanmamış bir çözüm ile bir ihtiyacı tanımlar, mesela James Dyson ve onun beğenemediği geleneksel el arabası gibi.

Diğer bir mucitlik için başlangıç noktası var olan ürünler ya da süreçler için muhtemel yeni kullanımları tanımlamaktır. Bu gibi durumlar için ilk anahtar adım teknolojik imkanları ve pazr imkanlarını kavrayabilmektir. Bugünlerde, bir çok organizasyon yeni icatlar ile çözülebilmesi ihtiyacı olan problemler gibi işleve sokulacak süreçler ve var olan ürünler için yeni kullanımları aktif bir şekilde aramak için zaman harcamaktadır. 3M şirketinin bir yapıştırıcının yeni tipte bir kullanımı için mücadelesini not alın. Bu yapıştırıcı gerçekten zor değildi. Bu durumda, problem; var olan bir ürünün pazar ihtiyacı araştırmasından ziyade yeni bir teknolojik kurgulanmış çözüm ihtiyacı idi.

2.Araştırma

Burası, problemin tanımlanmasını takip eder, bunun daha iyi anlaşılması için ve bir çözüm tasarlama amacıyla teşebbüste bulunmak için bir takım denemeler yapılır. Bu küçük bir süreç olabilir ya da yıllarca alabilir ve  bu aktivite sonucu olarak problemi yeniden tanımlayarak, farklı tasarımlar ile deneyleyerek, bilgi için detaylı araştırma içerir.

Alexander Graham Bell; çalışan bir telefon tasarlama problemini araştırırken, problem temelli bir strateji edinmiştir. Bu strateji bilim adamları ve mühendisler tarafından tipik olarak kullanılmıştır, araştırmayı ve bir çözüm oluşturmadan önce problemi etkin bir şekilde tanımlamayı içermektedir. Bir farklı yaklaşım, tasarımcılar tarafından yapılan, kendi deneyimleri ve seçimlerine bağlı bir çözüme hızlı bir şekilde gitmektir ve daha sonra probleme yönelik test edilir ve daha etkin bir şekilde problemi çözme gereksinimi için modifikasyon yapılır. Bu daha çok yönlendirilmiş yaklaşım, çözüm odaklı strateji ile adlandırılan, genellikle Thomas Edison tarafından kullanılmıştır.

Edison’un elektrik ampul ışığı önceden tartışılma durumunda, araştırma için bu süreç 12 aydan daha fazla zaman sürmüştür. Çalışan ilk prototipini son olarak başarmadan önce, Edison sistematik olarak binlerce farklı malzemeyi filaman için deneylemiştir. İlk patenti platinyum filamanlı  bir ampul içindi, çalışmış olmasına rağmen, 2 yıl sonrasından az olarak seri üretimde olan ampullerle karşılaştırıldığı zaman karmaşık bir çalışma idi. Bunlar karbonlaştırılmış bambu filamanları kullanmışlardı, diğer malzemeler ile daha sonra değiştirilmiştir. Bu deneyleme problemin çok daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır ve onun mümkün çözümü son tasarım ile sonuçlanmış güvenilir bir çözümdü.

3.Kuluçka Dönemi

Kuluçka dönemi tanımlama ve araştırma süresi boyunca, mucitin kendisine bilinçli bir dikkat vermediği problem üzerinde çalıştığı zaman dilimidir. Problem ve çözümü bir kenara atılsa da, bir amaç uğruna olsun olmasın, bilinçaltı akıl problem ile uğraşmaya devam eder. Bu süre zarfında Roy’a göre ( Open University, 2004, p.34), rahatlamış beyin, alakalı bir takım bilgileri yeni bilgiler olarak aldıktan sonra, hazırlanma dönemi için elde edilen bilgiyi tekrar baştan belirli bir kompozisyona sokar. Roy’un tekrar kalıplaştırma için ne anlamda düşündüğü konusu bilginin birbiri arasında bağlantı kurduğudur. Yeni bir parça bilgi, yapılacak yeni bağlantılara yol açar ve yeni içgörüler başarılır. Kuluçka döneminin gerçekleştiğini göstermek genellikle tam mümkün olmasa da, mucitlerin bir eşik noktası içgörünün tetiklendiği icatları için alakasız bir şey yaptıkları bir çok örnek çalışma mevcuttur

4.İçgörü Davranışı

Aniden bir içgörü bir çözüm önerir, ya da bir çözümü başarmanın anlamını mucite aktarır. Efsanevi örnekler  Newton’un elmasının bir ağaçtan düşüşünü ve kendisinin yerçekimi kanunu içgörüsüne sahip olmasını ya da Arşimed’in banyodan zıplayıp sokaklarda EVREKA diye çıplak koştuğu süreçleri göstermektedir. Bu canlı resimler, bir problemi çözmeyi bilinçsizce çözmediği zaman, yaratıcı fikirleri işaretlemektedirler.

Bu içgörü davranışları mucitlerin sadece akli durumlarına bağlı değildir, aslında, aynı zamanda hangi durumlarda oluştularsa onlara bağlıdır. Arşimed’in içgörü zamanlamasının resmi benzerdir. Arşimed anlamıştı ki, kendisini yatağına uzattığı zaman, kendi ağırlığı ile suyunun hacmi arasındaki yer değişiminde bir bağlantı vardı.

Arşimet heyecanlanmıştı; Sicilya adasındaki Syrakus’un başkanı Hierro II tarafından Arşimet’e yönlendirilen bir problemin çözümünü başkana ulaştırabileceğini anlamıştı. Hierro yeni bir taç edinmişti fakat bu şüpheliydi çünkü metal işçileri bir miktar altın çalmıştı ve bunu altın-gümüş bir alaşım ile değiştirmişti; böylece o, tacın saf altın mı yoksa gümüş mü olacağını bilmek isteyebilirdi. Arşimet, Syrakuslu matematikçi ve uygulanabilir mekanikçi , eğer taç belirli bir miktarda gümüş ise altından daha az yoğun olucaktı, ağırlığı nedeniyle yığınsal olucaktı ve bu yüzden battığı zaman daha fazla su yer değiştirecekti. Sonuç olarak, Arşimet kralın tacı saf altın mı yoksa altın gümüş karışımı bir şey olması konusunda ona yardım edebilecek bir prensip bulmuş olucaktı.

Kitabında “Yaratıcılık Davranışı” , Arthur Koestler (1989) kendiliğinden süregelen aklının bağlantısını kurduğu bağlantısız iki ana düşünce topluluğunu kritik bir şekilde işaret etmektedir. Arşimet’den önce hiç kimse bu ayrı düşünceleri bir araya getirmemişti ve eğer bu kısmi durumlar ilgili olmamış olsaydı-banyo yaparken taç problemini düşünmek-o kısmi evreka anı oluşmayabilirdi. Bu bir başkasına başka bir durum için denk gelebilirdi çünkü mucitlik tarihi bir çok aklın aynı problem üzerinde çalışmış olduğunu göstermektedir.( Edison ve Swan’ın elektrik ışığı üzerinde çalışmalarını hatırlayın) Fakat bu gibi durumlar, avantajlı durumlar ile mucitçi aklın birleşimi gereksinim ihtiyacından  farkında olmadan geçebilir.

Koestler, o kısmi sonucun çizilmesi için akli başarının oluşumu yerine daha çok bağlantısız iki farklı fikrin bir araya gelmesi durumu ile alakalı başarının oluşmunu yorumlamıştır- onun andığı üzere bir birleşim süreci. Birleşim “ilişkili düşünmenin” bir örneğidir, bu problemlere icatsal çözümler getirmenin bir yoludur. Fikirlerin ilişkilendirilmesi konusunda diğer başka yollar da mevcuttur!

Adaptasyon, transfer, kombinasyon, ve analoji..

5. Kritik Gözden Geçirme

Bir çözüm oluştuğu zaman ondan sonra içeriğin nasıl etkili bir şekilde problemi çözdüğü konusunun araştırılması gerekmektedir ve nerede gerekiyorsa tekrar gözden geçirilmelidir. Bol miktarda dikkat, mucitliğin diğer herhangi bir adımından farklı olarak içgörü davranışları boyunca ilham zamanlamasına verilmiş olsa da, o bu uzunca, zor olan, ve masraflı  kritik revizyon sürecidir.

“Dahi %1 ilham ve %99 terlemektir.” Thomas Edison

Thomas Edison’un ünlü sözü ile tanımlandığı gibi, parlak bir fikrin çalışan bir prototipe dönüşmesi için yoğun bir çalışma ile içgörü birlikte oluşturulmalıdır.

Araştırma süreci gibi bu kritik revizyon aylarca sürebilir, Edison’un ışığı gibi yıllar alabilir. James Watt’ın fikri Newcomen Buhar Motorunun performansını geliştirmek için silindirin mümkün olduğu kadar sıcak tutulması amacıyla ayrı bir yoğunlaştırıcının kullanılması, ve onun bu fikrinin çalışmasının ilk tam büyüklükte motor içinde 1769’da kullanılması arasında 4 yıl bulunmaktadır. Watt fikrinin etkili çalışan bir makineye dönüştürülmesi konusundaki ana teknik problemlerin çözülmesi için tüm gayretlerini tam zamanlı bu konuya adaması konusunda yeteri kadar maddiyata sahip değildi. Aynı zamanda bazı fikirlerinin çalındığını ve başkaları tarafından sömürüldüğünü gördü. Belirli bir çaresizlik durumunda, mucitler için önlerine çıkan bir çok engel sonucu bu tip zorluklar çekmeleri normal bir durumdur. Arkadaşı Dr. Black ‘e 1769 yılında bir mektup yazmıştı. “ Hayattaki bir çok şey arasında icat etmekten en aptalca başka bir şey yoktur.”

İçgörü davranışından  çalışan bir icata yol almak için kritik revizyon adımı tek gerekli şey değildir, aynı zamanda ticari olarak innovasyona icadın dönüşmesi sürecinde anahtar bir faktör daha vardır. Aslında ilk Watt Buhar makinesinin 1775 yılında Midland’da bir kömür madeninin çalıştırılması için ticari kullanıma dönüşmesi konusunda bir başka 6 yıl daha vardı, 10 yıl sonra ilk içgörüsünün davranış durumu meydana gelmiştir. Matthew Boultan Birmingham Üretimcisi ile arkadaşlığına teşekkürler olsun ki sadece innovasyon başarabilecekti, bu şirket Watt’a sahip olmadığı maddiyatı ve girişimcilik yeteneklerini sağladı fakat bunlar icadını geliştirmesini ve icadını satmasına yardım etmesi gerekiyordu.

Pratik olarak herhangi bir icadın örneği ile, geliştirildiği üzere bu 5 adımın ilerlemesinin nasıl olduğu konusunu görmemizi kolaylaştıracaktır. Bu adımlar icatlara yakın olduğu gibi, bunlar aynı zamanda mucitlerin genel özellikleri tanıyabilmemiz konusunda da bilgi vermektedir.

Kaynak: Open Edu.com

By admin

I am a mechanical engineer, entrepreneur and researcher in some technical engineering and programming fields

You cannot copy content of this page
RSS
Follow by Email
Share
%d blogcu bunu beğendi: