Creative Thinking (Yaratıcı Düşünme)

YARATICI DÜŞÜNCE PROSESİ
1) Hazırlık Evresi

Hazırlık evresinde yaratıcılar önce bir eksikliğin ya da bir ihtiyacın varolduğunu saptarlar. Sonra düşüncelerini, bu soruna yöneltirler. Bu konuda bilgi ve malzeme toplar ve akıllarına en fazla yatan çözüme ulaşmaya çalışırlar.

2) Kuluçka Evresi

Kuluçka evresinde sorunu sürekli olarak düşünmezler ama bilinçaltlarına bu konu sıkça gündeme gelir. Bu evre bazen oldukça uzun sürer. Bu evreyi kısaltabilecek yollar önerilmiştir. Weizman Bilimler Akademisinde öğretim üyesi olan Prof. Uri Alon, Sistemler Biyolojisti olarak çalışmıştır. Bilimsel çabalarda “kuluçka evresinin”- O, buna , kendisini bir pilotun yerine koyarak, “Bulut içinde bulunulan evre” diyor- sorunlarının nasıl üstesinden gelineceği konusunda özgün düşünceleri vardır. Bunların, yaratıccı eylemlerin kuluçka evreleri için de geçerli olduklarını düşünmekteyiz. Alon, bilimsel araştırmalarda karşılaşılan güçlüklerin empati( özduyum) ile daha kolay aşılabileceğini ileri sürmüştür. Alon’a göre, fen dallarındaki bilimsel araştırmalarda sorudan cevaba gien yolun akılcı adımlarla çıkılan basamaklardan oluştuğu sanılır; oysa bu yol zaman zaman tereddütler, karmaşalar, bir sonraki adımın nereye varacağını kestirememek gibi ruh hallerine yol açan ve aşılması uzun süren engellerle kesilir. Alon, bu gibi durumlarda gençliğinde katıldığı, oyunlarında yer aldığı “improvisation”( doğaçlama) tiyatrosunda öğrendiklerinden yararlandığını söylemiştir. Doktora için çalıştığında böyle bir çıkmazla karşılaşmış ve bu çıkmazdan çıkamayacağını, araştırmasıyla ilgili tüm varsayımlarının yanlış olduğunu düşünürken zaman zaman oyuncu olarak katıldığı doğaçlama tiyatrosunda da insanın güç anlarında, takılmalarında zorlukların gruptaki diğer oyuncuların desteğiyle aşıldığını, bu yöntemle, bulut ya da sis içinden nasıl çıkılacağını anımsamıştı:

Doğaçlama tiyatrosunda, oyunda bir oyuncu, “İşte bak burada bir göl var. Haydi atlayıp yüzelim!” dediğinde diğer bir oyuncu, “Göl nerede?” Burası dümdüz bir taşlık!” gibibir şey söylerse “göl” diyen güç durumda kalır, oyun bozulur. Oysa diğer oyuncu, orasının taşlık olduğunu söyleyeceğine “Evet, bak bir balina yüzüyor. Kuyruğundan yakalayalım!” gibi bir şey söylerse, yani yardım ederse “göl” diyen de, oyun da kurtarılmış olur. Bu gerçekten esinlenen Alon, araştırmalarda çıkmazlarla karşılaşıldığında, güçlüğü tek başına aşmaya çalışmak yerine, meslektaşlarını imeceye davet etmenin daha verimli olacağını düşünmüş. Zamanla bu amaçla bir araya gelindiğinde de fikirleri “Olmaz” diyerek karşılamak yerine sergileyeceğimiz “Evet”le başlayan “ve…” diye süren olumlu tepkilerle içimizdeki bazen o acımasız eleştirmenin, korkularımızın ve kuşkularımızın… yenilmesine katkıda bulunulmasının yararlı olduğunu da anlamış.

Laboratuvarında karşılaştığı bir çıkmazı aşmak için yapacaklarını grup halinde düşünürlerken bir öğrencisi, sorunu, vardıkları noktaları geniş bir kağıda resmederek kavramaya çalışmalarını önermiş. Aron, öğrenciye “Böyle bir çizimle çözmeyi kaç defa denedik ve olmadı” diyeceğine “Hadi bir deneyelim” demiş ve sorun o defa gerçekten de o zamana dek verimli olmamış bu yolun uygulaması sonucunda çözülmüş

3) Aydınlanma Evresi

Yaratılan çözüm, bilinçaltından, bilinç alanına taşınır.

4) Farkına Varmaya Başlama Evresi

Yaratıcı kimse, çözüme doğru gittiğini algılar.

5) Doğrulama Evresi

Çözüm, bilinçli olarak doğrulanır, işlenir ve uygulanır.

Wallas’ın evrelerinden dördüncüsü, bir çok araştırıcı tarafından bağımsız bir bölüm olarak değil, üçüncü evrenin bir alt bölümü olarak kabul edilmektedir.

Yaratıcılığın gerçekten böyle evreleri izleyerek gelişip gelişmediği konusu da tartışmalıdır. Bu evreleri benimseyenler, savlarını, sanatçıların içgözlem( introspection) yapıp anlattıklarına, bu konuda yüksek sesle düşünüp aktardıklarına dayandırmaktadırlar. Bu modelde bir “Kuluçka” ve onu izleyen bir de “Aydınlanma” evresinin bulunması , yaratıcılığa yol açan düşünme tarzının, etkilenmesi olanaksız bilinçaltı bir beyin işlemi olduğu inancını yansıtır. Hiç olmazsa belli konularda bir ürün geliştirme bahis konusu olduğu zaman , Wallace’ın önerdiklerine eklenmesi gereken bazı başka evrelerinin de bulunması olasıdır. “Design Thinking” yani “Tasarımsal Düşünme” kavramı bu ek adımlardan biridir: T. Brown bu kavram ve atılan adımları şöyle tanımlamıştır:

Thomas Edison, elektrik ampulünü tasarladığında bunun tek başına anlam ifade etmeyeceğini, ancak elektrik üreten bir kaynak ve elektriği belli yerlere ileten sistemlerle birleştirileceğinde yararlı olacağını da düşünmüştür. Edison’un yaklaşımı, zamanımızda “design thinking” yani “tasarımsal düşünme” denen düşünme stilinin bir örneği sayılabilir. Bu düşünme stilinde, yeni ürünün, şekillenmesi, ambalajlanması, satılması ve desteklenmesi gibi konularda insanların neyi yeğlediklerinin gözönünde tutulması ve ürünün bu istek ve eğilimlere uygun olarak geliştirilmesi bahis konusudur. Edison sadece belli bir konuda uzmanlaşmış bir bilim adamı değil, aynı zamanda da zeki bir iş adamı gibi düşünebilen bir kimseydi. ABD’de New Jersey’deki laboratuvarında bir çok zeki insanla bir araya gelir ve geliştirdiklerini bu kimselerle tartışırdı. Şu halde, tasarımsal düşünme( design thinking), yeni bir tasarının şekillendirilme evresinde Edison’un yaptığı gibi, teknolojinin imkanlarına, halkın tercihlerine, pazarın olanaklarına göre davranılmasıdır!

Wallas’ın ortaya atmış olduğu bu yaratıcılığın oluşumunun evreleri, daha çok çalışmaları uzun zaman süren araştırıcıların ve bestecilerin vb. ürettikleri için geçerli olabileceği düşünülen, ancak aniden karşılaşılan gereksinmelere karşı hızla gösterilen yaratıcı tepkilerin açıklanmasında geçerliğinin sorgulanması gereken bir kuramı oluşturmaktadır. Günlük yaşamımızda aniden beliren sorunlar ve bunlara hızla yaratıcı bir çözüm bulunmasının örneklerine de rastlamaktayız!

Yabancı Eğitim Kaynakları
  1. https://smallbusiness.chron.com/5-steps-creative-process-model-10338.html
  2. https://www.techstars.com/content/community/creative-thinking-process/
  3. http://thepeakperformancecenter.com/educational-learning/thinking/types-of-thinking-2/creative-thinking-process/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove
You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: