May 26, 2020

Design Visionary SCIENCE

design, engineering,creativity,intelligence,thinking, fikir, fikir üretme, kritik fikir, stratejik fikir, tasarım, mühendislik, mekanik tasarım,bilim, araştırma, kişisel gelişim, mucitlik, ürge, arge, research and development, thinking skils, industrial design

Patent-Faydalı Model Konularında Kişisel Yetkinlikler Açısından Bir Takım Önerilerim

Aziz memleketimize, mühendislere, bilim insanlarına ve şirketler ile kurumlara yardımım olsun diye bir takım özel araştırma konularımı paylaşıyorum. Herkesin herkese faydası olsun. Bu kelime grupları ile büyük eserler oluşturabilirsiniz. Allah devlete vatana millete zeval vermesin!

Tasarım Alanı Araştırmalarım
Bilimsel Anahtar Kelime Grupları
Creativity : Yaratıcılık

Bilim adamları ve sanatçılar incelenerek, her iki kabiliyetteki insanlar tek bir insanda toplansın diye araştırmalar yapılıyor. Bilim insanlarının yaratıcılıkları tahmin edilenden fazla imiş. Yaratıcılık hepimize gelişen dünya şartlarında şarttır. “Bilmek” var “Yaratmak” var. OECD’nin son raporlarında “yaratıcılık” kabiliyeti bilim yapanlar için üst sıralara yükselmiştir.

Innovation: İnnovasyon, Yenilik

İnnovasyon (Yenileşim) bilim projelerinde istenen bir konudur. Sanayide de akademide de mühendislik projelerinde yeni çalışmalar yapılması teşvik edilmektedir. Literatür açısından, genel kültür açısından İngilizce de olsun Türkçe de olsun bilimsel içerikli kitaplar piyasada mevcuttur.

Design Engineering: Tasarım Mühendisliği

Tasarım genel olarak bir çok alanda mevcuttur. Etrafımızdaki bir çok ürün bir çeşit tasarımdır. Endüstri, yazılım, mimari, üretim gibi bir çok alanda tasarımlar önümüze çıkar. Bunlardan makine mühendisliği üzerine mekanik tasarım mevcuttur. Bir de endüstri ürünleri tasarımı ve endüstriyel tasarım vardır. Farklı sektörlerde tasarımcılar çalışmaktadır. Bunların uzmanlığı çalıştıkları sektörlere göre değişmektedir.

Design Process: Tasarım Süreçleri

Tasarım süreci literatürde bahsi geçiyor. Mekanik tasarım açısından pratik olarak “Hesap, Çizim, Prototip” 3lüsü olarak düşünebilirsiniz

Invention: Mucitlik

Mucitlik mühendis tabanlı kişilere gerekebiliyor. Piyasada genelde süreç anlatan pek kitap yok. Türkçe kitap az miktarda var. Bu işin süreci büyük mucitlerden devşirilip dersler haline getirilmiş ve uzaktan eğitimler ile yeni yetişen mühendisler teşvik edilmektedir. Dersleri ücretsiz, ücretli internet üzerinden alabilirsiniz.

Invention Process: Mucitlik Süreçleri

5 ana adım halinde özetlenebilen bir buluş oluşturabilme sürecidir. İnternetten dersleri verilmektedir.

Visual Intelligence: Görsel Zeka

Çok önemli bir zeka türüdür. Bazı insanların özel yeteneği bile bu alanda mevcuttur. Youtube gibi internet sitelerinden, ya da günlük hayatta bir takım pratik uygulamalar ve hobiler ile geliştirilebilir.

Multiple Intelligence: Çok Çeşitli Zeka

Literatürde çalışmaları yapılan 9 çeşit zeka tipi mevcuttur. Bu zeka tiplerinde yüksek kabiliyet sahibi tanınmış bilim insanı, sanatçı, filozoflar, sporcular, siyasetçiler, ve bir çok farklı sektörden tanınmış, dünyaca ünlenebilmiş bir çok insan vardır. Bu zeka tiplerini araştırıp kendi kabiliyetlerinizi çok daha iyi anlayabilir ve geliştirebilirsiniz.

Thinking Skills/Critical Thinking: Düşünce Yetenekleri/Kritik Düşünme

Düşünce üretebilen, çok düşünce yaratabilen beyinler çok çalışabilen beyinlerdir. Burada düşüncelerimiz arasından işimize yönelik faydalı olanları icraatlara çevirebilme kabiliyetimiz önemlidir. Kritik Düşünme Kurumu küresel anlamda mevcuttur. Bir çok ülkeye faydası çoktur. Lise öğrencileri batıda bu alanda da eğitilmektedir.

Brainstorming: Beyin Fırtınası

Bir mühendislik projesi üzerinde farklı yaklaşımlar ile farklı plan program amaçlı stratejik düşünce fırtınası oluşturabilme özellidir. Herkese çalıştığı alanlarda lazımdır.

Cad Background: Cad Altyapısı

3 ana çok kullanılan cad programından alt yapı sağlamak makine mühendisleri için yeterli olabilir. Benim tercihlerim; CATIA, SOLIWORKS ve AUTOCADdir.

Idea Generation: Fikir Üretme teknikleri

Fikir üretebilme teknikleri, yaratıcılık anlamında insanların mesleklerinde daha ileriye stratejik olarak gidebilmelerinde fayda sağlar. Geliştirilebilinir bir alandır. Almanya da makine mühendislerine fikir üretme dersleri verilebilmektedir. Proje fikri oluşturma yönünden mühendislere teknik bir takım insanlara fayda sağlayabilmektedir.

Design Thinking: Tasarımsal Düşünce Metodu

Tasarımsal düşünce metodu dersleri verilmektedir. Bu alan hem teknik mühendislik tabanlı işlerde, hem de iş dünyasında bir çok problemin çözümünü kolaylaştırmaktadır. Grup çalışması şeklinde uygulanabildiği gibi, bireysel girişimlerde problem tespiti üzerinden gerçekleştirilebilir. 5-6 adımlık bir süreci vardır. Şu an dünya geneli ticari rekabetler nedeniyle özel yetenekli tasarımcılar yetiştirebilmek de büyük bir stratejidir.

Imagination/ Scientific Imagination Process: Hayal Gücü/Bilimsel Hayal Gücü Süreci

Hayal gücü çok önemli, sınırsız. Bilgi sınırlıdır. Einstein’ın dediği üzere… Yapay zeka temelli “Hayal Gücü Makineleri” yapabilme planları batının bu konuya ne kadar çok önem verdiğini de göstermektedir.

The Global Mind: Küresel Akıl

Küresel düşünce yapısı, bilim insanlarının ya da mühendislerin küresel düşünebilmeleri, büyük projeler yapabilmeleri toplum için çok önemli bir icraat türüdür. Bunun için “Büyük” düşünmek herkese lazımdır.

Awareness/ Self-Awareness: Farkındalık, Kişisel Farkındalık yeteneği

Kişisel farkındalık, hem din açısından hem bilim açısından farklı toplumlarda da üzerinde çok çalışılan önemli bir alandır. Bazı kısmi alt alanları henüz çözülebilmiş değildir. Kişisel farkındalığımız bütünlüğünde eğer ki bilgi eksikliklerimizi iyi bilir kendimizi iyi tanırsak çok daha iyi alanlarımızda başarılı olabiliriz.

Discovery Science: Keşif Bilimi

Keşif yapmak, kaşiflik bilim tarihinden gelen bir olgudur. Bir çok bilim insanı bir çok konuda devrimsel gelişmeleri keşfetmiş, ve sanayiye uygulanan bu gelişmeler ile sanayide ve bilim dünyasında bilimsel devrimler oluşmuştur. Bilim tarihini araştırıp, bu çalışmalara bakabilirsiniz. Keşif bilimi alanı literatürde mevcuttur. Bu daha çok daha önceden büyük gelişmeler kaydetmiş bilim insanlarının kullandıkları taktikleri bilimsel olarak inceleyen bir alandır

https://www.youtube.com/results?search_query=discovery+science

http://strangebeautiful.com/other-texts/popper-logic-scientific-discovery.pdf

Eğitim Amaçlı veri Kaynakları

Internet
Google
Pinterest
Youtube
Görsel Video-Resim Kaynakları

Veri tabanları – Kitaplar – Makaleler – Dergiler – MOOC uzaktan eğitim kursları – Kütüphaneler

Patent/Faydalı Model Çıkarma Teknikleri

SIT: Systematic Inventive Thinking: Sistematik Mucitsel Düşünce Sistemi
ASIT: Advanced Systematic Inventive Thinking: İleri Düzey Sistematic Mucitsel Düşünce Sistemi
TRIZ Metodology: Triz Metodu
Innovation Metodologies: Innovasyon Metodları

tags:
Tasarım, hayal gücü, innovasyon, beyin fırtınası, araştırma gücü, yaratıcılık, görsel zeka, teknik sezgi, mucitlik, ürün geliştirme, düşünme yetenekleri, kritik düşünce, stratejik düşünce, innovasyon metodları, fikir üretme teknikleri, cad altyapısı, sanal gerçeklik, CGI, bunlar ile güzel bilimsel çalışmalar oluşturabilirsiniz tasarım üzerine…İmalat sonrası…Sanayiye uygunluk, yatırım gücü, satılabilirlik, pazar, katma değer üretme kabiliyeti, diğer mühendislik tasarım parametrelerini de bunlara ekleyebilirsiniz… design,imagination,innovation,brainstorming,reseach,creativity,visual intelligence,intuition,invention,critical,thinking,strategical thinking,innovation methods,thinking skills,cad background,virtual reality,CGI bunları tag olarak internetten araştırıp okuyabilirsiniz kitapları mevcut…

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: