May 26, 2020

Design Visionary SCIENCE

design, engineering,creativity,intelligence,thinking, fikir, fikir üretme, kritik fikir, stratejik fikir, tasarım, mühendislik, mekanik tasarım,bilim, araştırma, kişisel gelişim, mucitlik, ürge, arge, research and development, thinking skils, industrial design

Yaratıcı Deha Akli Yetenekleriniz: Kapsam Dışı Düşünme İçin En Önemli Kalite Unsurları

Yaratıcı bir birey olmak için, kendi hayatımızın gerçekliğinde karşılaştığımız mücadeleler ve problemler hakkında limitler ve kısıtlamalar olmadan serbest ve geniş bir şekilde düşünebilme kapasitesidir. Yaratıcı olduğumuz zaman, kendi kişisel deneyimlerimiz dışında seçerek fırsatları ve olanakları görmek eğiliminde oluruz. Yaratıcılık kapsam alanımızın dışında, kapsam alanımız çerçevesinde ve kapsam alanı doğrultusunda ve serbest akan bir durum içinde düşünmemize izin verir.

Bugünlerde ve bu yıllarda, yaşam şartlarımız hakkında yaratıcı bir şekilde düşünme kabiliyetimiz normal gelişen hayatın önümüze serdiği şekilde sonu gelmeyen problemlerin ve mücadelelerin üstesinden gelmemize yardım edecektir. Geçmişte, yaratıcılık kapasitemizi arttırabilmek için kullanabileceğimiz gereğinden fazla strateji, teknik ve aygıt vardır. Fakat çoğu insan için bu metodlar faydasız olurdu; çünkü yaratıcılık ilk olarak akıl ile başlamaktadır. Akli yeteneklerimiz ayarlanmazsa ve yaratıcı düşünme kanalına uyarlanmazsa, o zaman bizler ararken şiddetli bir şekilde sıkıntı çekebileceğimiz bir şekilde yaratıcı çözümleri bulmak için şiddetle mücadele edeceğiz.


Yaratıcı DEHALARIN Akli Yetenekleri

Yaratıcı dehalar bir takım kalitede, inançta, kendileriyle konuşma metodlarına, doğru soruları sormaya, ve yaratıcılığı doğal olarak arttıran stratejik eylemleri yapmaya sahiptir. Tutarlılıkla ve ısrarla bu kişisel özellikleri aklınıza aşılayarak, aklınızı yüksek bir düzeyde şarj edebilir ve kapasitenizi yaratıcı düşünceye açabilirsiniz!


Yaratıcı Deha Bir Aklın Kalite Unsurları
ESNEKLİK:

Yaratıcı deha biri düşünme konusunda, fikirleri konusunda ve günlük aldığı kararlarda  esnektir. Esneklik doğal olarak olanakları ve fırsatları genişletebilen“kapsam dışı düşünmeyi” cesaretlenirir.

FIRSAT DÜŞÜNÜRÜ:

Yaratıcı Deha biri zaman diliminde herhangi bir anda ona uygun olan olanaklar hakkında ısrarla düşünebilmektedir. Bu kişiler olanaklara odaklanmanın fırsatları genişleteceğini tamamen anlamışlardır, tersine, kısıtlamalara dikkat etmenin de daha çok problem grubunu hayatlarına çekeceklerini tamamen anlamış durumdadırlar.

RISK ALICI:

Yaratıcı Deha kişiler risk almadan kıymetli ödüllerin olmayacağını tamamen anlamış durumdadırlar. Farklı düşünerek, şanslarını zorlayarak, ve yaratıcı teknikler ve stratejileri özgün, denenmemiş ve alışılmışın dışında kullanarak bu yüzden risk alırlar.

ODAKLANMIŞ:

Yaratıcı deha biri başarmak için aradığı hedefleri akli olarak tamamen kendilerini odaklayabilir ve kitleyebilirler. Bu kilitleri, fiziksel farkındalıklarında tamamen gerçekleşmeyinceye kadar açmaya tenezzül etmezler.

HAYALPERESTLİK:

Yaratıcı deha kişiler, hayatlarındaki mücadeleleri çözme ihtiyacı duydukları fırsatları ve bulmak istedikleri cevapları, gerçekliğin kanunlarını bükmek için hayalgücülerinin tam kapasitesini  kullanabilirler.

ADANMIŞLIK:

Yaratıcı deha kişiler tamamen sonuçlara ve başarmak için aradıkları hedeflerine kendilerini adamakta ve kendilerinde bunu içselleştirmişlerdir. Basit bir şekilde kendilerini hedeflerinden alıkoyacak durumlar ve dikkatsizliklere izin vermezler. Eğer bir şekilde yollarından saparlarsa, kendilerini rotalarına ayarlamak için hızlı olurlar ve yönlerini buna göre ayarlarlar.

SABIRLI:

Yaratıcı deha kişiler yaratıcılığın sabır ve dikkatli hazırlık aşamaları içeren bir süreç olduğunu anlamışlardır. Cevapları zorlamazlar, bunun yerine aradıkları fırsatlar ve çözümleri serbest bırakan anlayışları ve yeni bakış açılarını açmak için, yaklaşımlarında ince ayarları kontrollü bir şekilde yapabilmektedirler.

ÖNETKİNLİK:

Yaratıcı deha kişiler durmaksızın hedeflerine hareket edebilmektedirler. Bu 7/24 devamlı hareket odaklı anlamında değildir. Fakat, bu; her gün hedeflerine sürekli olarak hareket etmelerini sağlayan aktivitelere ve bir takım uğraşlara akıllarını ve bünyelerini odaklamak anlamına gelmektedir. Bu kişiler “Bu beni hedeflerime yaklaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu? Sorusunu kendilerine sormaktadırlar. Cevaplar düşünmelerini ve yaratıcı hedeflerine doğru hareketlerini yeniden düzeltmektedir.

CESARETLİ:

Yaratıcı deha kişiler düşünmek ve uygulamak konusunda cesaretlidirler. Her zaman yeni şeyler denemeyi ve kuralları ve normal bir aklı kısıtlayan sınırları aşma eğilimindedirler. Ve bu gerçeklik perspektifinde “imkansızı mümkün hale getiren” asıl nedendir.

BAĞIMSIZ:

Yaratıcı deha kişiler özgür düşünürler ve iş bitiren kişilerdir. Evet, onlar daha başka bakış açıları, fikirler, düşünceler ararlar; ama sonuçta, bu onların özgün, içsel, yaratıcı fikirlerinin akmasını sağlayan kendi özgürlükleridir.

SEZGİSEL:

Yaratıcı deha kişiler sezgisel ruhlardır. Dünyayı ve karşılaştıkları problemi sezgisel anlamaya sahip oldukları zaman bazı çözümlerin gerçekleştirilebileceklerini tamamen anlayabilirler.

ISRARCI:

Yaratıcı deha kişiler zamanın istikrarlı bir dilimi üzerinden yeteri kadar ısrarcı olabilmeleri konusunda farkındalık sahibi kişilerdir, her problem yaratıcı bir yol ile ve sürpriz bir şekilde çözülebilmektedir. Bu yüzden, karşılaştıkları gerçekliklerle her mücadeleye dirençli bir tavır meydana getirirler.

MERAKLI,NEŞELİ, DOĞAL:

Yaratıcı deha kişiler her görev ya da aktiviteye meraklı, şen bir şekilde yanaşabilmektedirler. Çocukları hatırlatan ilk defa yeni bir şey öğrenecek bir yapıları bulunmaktadır. Yaratıcı deha kişiler, merak ve neşenin akıllarını rahatlatacak ve akıllarının en dolu yaratıcı potansiyellerini meydana getirecek şeyler olduğuna inanmaktadırlar.


Yaratıcı Deha Kişilerin Vazgeçilmez İnanç Durumları
Kendine İnanç

Yaratıcı deha kişiler kendilerine ve kendi yeteneklerine tam bir kararlılık ve inanç sahibidirler. Bu kararlılık kişiliklerinin her bir bakış açısından desteklemektedir, ve bu problemlere tutku ve heyecan ile yaklaşabilmelerine yardım etmektedir.

Çok Güçlü Bir Yapıya Olan İnanç

Yaratıcı deha kişiler gerektiği kadar doğada inançlı değillerdir(ama aslında öyledirler). Fakat, onlar yüksek bir gücün varlığına inanmaktadırlar-Mükemmel bir bilinç ya da sınırsız bir zeka gibi- kendi bünyelerinde ve akıllarında yaratıcı kuvvetlerin titreşmesine yardım ettiğine inanmaktadırlar.

Her Başarı ve Başarısızlıktan Öğrenme İnancı

Yaratıcı deha kişiler esas olarak başarı ya da başarısızlığı ayırmazlar. Bunun yerine , kişisel deneyimlerinden, çevrelerinden ve diğer kişilerden kazandıkları geri bilidirim mekanizmasını bilgilendirirler. Bu geri bildirim yapısı, gelecekte aynı durumlar ile karşılaştıkları zaman yaratıcı yaklaşımlarını dönüştürebilmesi konusunda onlara yardım etmektedir.


Yaratıcı Deha Kişilerin Kişisel Stratejik Konuşmaları
SORULAR

Yaratıcı deha kişiler istikrarlı ve ısrarlı bir şekilde soru sorarlar. Bu, günlük hayattaki deneyimleri ile karşılaşan problemleri çözmek için onlara yardım eden çözümler üzerinde ve gerçekliğin olanaklarını genişleten sorulardır.

KELİMELER

Yaratıcı deha kişiler pozitif ve doğal olarak yansıyabilen bir dil kullanırlar. Her durumun pozitif  yönlerini görürler ve bunlara, çözümlere kendilerini yakınlaştıran bir şekilde ve olanakları genişleten bir yapıda karşılık veren bir tutum içinde yaklaşırlar.


Yaratıcı Deha Kişilerin İleriye Yönelik Hareketleri
İleriye Yönelik Öğrenme

Yaratıcı deha kişiler, hayatın hiç bitmeyen ve istikrarlı bir öğrenme ve kişisel gelişim süreci olduğunu tamamen anlamışlardır. Ne kadar çok bilirlerse, o kadar iyi günlük yaşamlarında karşılaştıkları mücadeleler konusunda düşünebileceklerinin farkındadırlar. Sonuç olarak, istikrarlı ve ısrarlı bir şekilde yeni bilgi ararlar, yeni geri bildirimler ve yaşadıkları dünya hakkında yeni fikirler aramaktadırlar.

Süreç Yönlendirmesi

Yaratıcı deha kişiler akıllarında her zaman son bir hedefe sahiptirler, fakat tamamen düşünceleri ve şuanki anlık hareketleri üzerine anlaşmazlıklara odaklanabilirler. Düşünme yönelimlerini genişletmeleri konusunda onlara yardım eden fırsatların tohumlarının her anda önlerine yığılacağını ve hayatlarındaki koşullara ulaşmalarına yardım edeceğini her anda anlayabilmektedirler.

Günlük Tutmaları

Yaratıcı dehalar hayatlarındaki deneyimleri, öğrendikleri ve bir günlükteki sorularının kaydını sürekli tutarlar. Düşüncelerini basitçe bir kağıda not almaları, kendileri, diğer kişiler ve çevrelerindeki dünya  hakkında anlayışlarını genişletmelerine yardım etmektedir. Dahası, gerçekliğin olanaklarını doğal olarak genişleten yaratıcı kanallara , günlük tutmaları ilerleyen bir yapıda yol göstermektedir.

Akıl Haritalama

Yaratıcı deha kişiler, akıllarında görünürde alakasız fikirler arasında güçlü bağlantıları kurmak için hızlı öğrenme metodlarını istikrarlı bir şekilde kullanmaktadırlar. Akıl haritalama, sürpriz yollarla düşüncelerini genişletmelerine, organize etmelerine ve fikirleri ayırabilmelerine yardım edebilen bir yapıda “bilgi işleyen bulmacalar” gibidir. Bu potansiyel olarak , dramatik ve hayat dönüştüren yaratıcı fikirlere doğru gitmektedir.

Bu yaratıcı kalitedeki şeyler, günlerce, haftalarca ve yıllarca inşa edilmesi  ve eğitilmesi gereken bir takım kas dokuları gibidir. Ne kadar çok bu kasları esnetirseniz ve gerçekliği anlamak ve fırsatlarınızı genişletmek için kullanırsanız, o kadar çok güçlü, yaratıcı, efektif ve etkili bir durum oluşabilecektir. Bünyenizde derinlemesine bu kalite unsurlarını kökleşmiş bir şekilde sahip olduğunuz zaman, gerçek yaratıcı deha kapasiteniz sonuç olarak parlayacaktır.

KAYNAK: https://www.lifehack.org

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: